Prislista behandlingar

Beskrivning Pris
Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare. 885
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 375
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 155
Utredning utförd av tandläkare 1 825
Basundersökning utförd av tandhygienist 735
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 885
Akut undersökning, utförd av tandhygienist 280
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 525
Röntgenundersökning av enskild tand 60
Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 820
Panoramaröntgen 530
Röntgenundersökning, extraoral 520
Röntgenundersökning omfattande 1 005
Röntgenundersökning, delstatus 195
Röntgenundersökning, större delstatus 340
Tomografiundersökning, en kvadrant 1 000
Tomografiundersökning, två kvadranter 1 285
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1 575
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 610
Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och 435
Profylaxskena, per skena 815
Fluorbehanding inklusive professionell 175
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 350
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 280
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 825
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 410
Sjukdomsbehandlande åtgärder 770
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 140
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 710
Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta 450
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller 175
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 075
Beteendemedicinsk behandling 495
Icke-operativ behandling av kariessjukdom 435
Stegvis exkavering 1 135
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre 530
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 1 115
Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1 560
Lustgassedering, per gång 835
Tanduttagning, en tand 1 035
Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 715
Tanduttagning, tillkommande, enkel 185
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant eller annan vävn 3 120
Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 220
Tanduttagning, övertalig tand 1 035
Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 085
Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 220
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgis 1 550
Implantat, per styck 3 900
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstil 3 830
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfäl 1 625
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per ope 5 225
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operati 1 810
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per opera 6 980
Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operation 2 385
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4 035
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 4 880
Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3 980
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 1 635
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller i 2 565
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, 1 910
Avlägsnande av implantat 1 035
Avlägsnande av implantat, enkel 185
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg 1 840
Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope 1 245
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil 755
Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 295
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva 4 555
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon 3 470
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon 4 555
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 335
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 445
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 150
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 210
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 680
Akut endodontisk behandling, annan behandlare 920
Akut endodontisk behandling 900
Komplicerad kanallokalisation 905
Stiftborttagning 1 190
Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 940
Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä 1 045
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 3 630
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 3 630
Reponeringsskena, per skena 5 805
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 210
Motorisk aktivering 610
Bettslipning för ocklusal stabilisering 760
Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle 135
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 705
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 975
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 160
Fyllning av en yta på molar eller premolar 875
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 240
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 615
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 950
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 645
Permanent tandstödd krona, en per käke 6 375
Laboratorieframställd krona 5 835
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 250
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 605
Hängande broled vid tandstödd protetik, per led 2 305
Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 900
Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 475
Semipermanent krona/bro, per led 2 490
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 405
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 065
Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad 570
Broreparation 1 1 495
Broreparation 2 4 555
Broreparation 3 7 870
Sadelkrona 5 270
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 715
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 230
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 135
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 13 605
Attachments, per styck, material 100
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 11 700
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 11 700
Immediatprotes, hel käke 7 885
Justering av avtagbar protes 380
Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 455
Rebasering av protes 1 590
Lagning av protes där avtryck krävs 2 050
Rebasering och lagning av protes 3 235
Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 910
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke 6 675
Inmontering av radikulärförankring 3 040
Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 956
Skena för vertikal platsberedning 5 315
Klammerplåt 4 015
Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand 555
Implantatförankrad krona, en per käke 8 505
Implantatförankrad krona 8 105
Hängande led vid implantatförankrad bro 2 305
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 175
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 550
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat 1 425
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat 495
Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 775
Integrerad distans/kopplingskomponent 1 300
Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 39 860
Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 41 840
Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 44 370
Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 39 860
Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 22 350
Implantatstödd täckprotes, överkäke på 3 implantat 24 555
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 27 105
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 27 105
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 4 475
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 5 275
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 7 035
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankr 17 390
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 285
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2 155
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 120
Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3 185
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro med tandteknisk insats 6 115
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats 11 355
Fästskruv, per styck 200
Centrumskruv, per styck 375
Läkdistans, per styck 335